Питай ме, каквото искаш!

Питай ме, каквото искаш!

Способността ви да общувате ефективно с вашите служители е ключът към успеха ви като лидер. Това са 9 фрази, с които успешните лидери мотивират своите служители да дават най-доброто от себе си в работата.

1. „Имам добри и лоши новини“

Питате се, как тази фраза би могла да подейства мотивиращо на когото и да е било? Работили ли сте някога в екип, чиито лидер е криел важна информация от своите служители и е пазел в тайна лошите новини? Ефективните лидери правят точно обратното. Те се стараят винаги да казват истината и да обясняват причините и възможните последствия от всяко свое решение. Фактът, че лидерът на екипа може открито и искрено да говори както за добрите, така и за лошите новини, допринася за изграждането на взаимно доверие между ръководителя и неговите служители.

2. „В момента се случва следното. Това означава за вас….“

Хората искат да знаят в каква позиция се намират във всеки момент от своя живот. Те искат да се чувстват в безопасност и да бъдат сигурни, че лидерът им защитава техните интереси. Когато в работата изникне нещо непредвидено, като например някаква неочаквана промяна в посоката на бизнеса, умните лидери поддържат мотивацията на своите служители като им представят една позитивна, но същевременно с това напълно реалистична, картина на случващото се, която да ги успокои и да им помогне да разберат по-добре ситуацията, вместо да ги оставят да си представят апокалиптичен сценарии, който внася допълнителна паника и несигурност.

3. „Не съм сигурен как да продължа. Какво би направил на мое място?“

Ефективните лидери не се страхуват да изразяват емоциите си на работното място. Те не се свенят да потърсят помощ, когато им е нужна. Добрите лидери разбират, че когато са искрени и открити със своите служители, те ги насърчават да следват техния пример и да им отговарят  със същото. В резултат на това отношенията между лидерите и техните служители се заздравяват и съвместната им работа става по-продуктивна.

4. „Питай ме каквото искаш“

Компанията за дигитален маркетинг HubSpot наскоро промени изцяло промени изцяло представата за това какво означава да бъдеш прозрачен в светът на бизнеса. Съоснователят на компанията Дармеш Шах публикува на своята страница статия, наречена „Питайте Дармеш за всичко.“ Точно това и направиха служителите на компанията, които се възползваха от възможността да влязат в пряка дискусия със своя директор. Въпреки всички критики, отправени към Шах, в крайна сметка този експеримент се отразява позитивно на компанията, която печели множество награди за фирмена култура.

5. „Трябва да подобриш представянето си в следните аспекти. Ето какво трябва да направиш“

Когато засягате чувствителна тема, като представянето на член на вашия екип, не започвайте направо с най-трудната част от разговора, която ще накара служителя да заеме отбранителна позиция. За да разчупите леда започнете с нещата, които вървят добре, и поставете акцент върху силните страни на членовете на екипа и работата, с която допринасят за успеха на компанията. След това преминете към същинската част на разговора и се постарайте да дадете конструктивни критики за проблемите, на които служителите трябва да обърнат специално внимание. Обяснете ясно и точно какво трябва да се промени и дайте съвет как да бъде постигнат желания резултат.

6. „Нямаше да се справя без теб/ без вас“

Това е може би най-висшата форма на благодарност, която човек може да изрази към свои колега. Признаването на чуждите усилия заздравява спойката на екипа и показва на неговите членове, че работата им се цени. Този най-обикновен акт на благодарност и насърчаване действа като посъвместен мотиватор, който се отразява на настроението на целия екип, ако не и на цялата организация.

7. „Грешката е моя“

Успешните лидери не се крият зад своя авторитет и не търсят начини да прехвърлят вината за неуспехите на екипа върху някой друг. Те винаги поемат отговорност за своите решения и признават грешките си, което служи като пример за подражание на останалите, които добиват нужната смелост, за да признаят собствените си грешки.

8. „С какво мога да ти помогна?“

Ефективните лидери се грижат за нуждите на своите служители. Те правят всичко по-силите си, за да се уверят, че служителите им разполагат с нужните средства, за да се представят на възможно най-високо ниво, и че всички пречки и препятствия пред пътя им към успеха са отстранени.

9. „Вярвам в теб”

Успешните лидери използват тази фраза с пълна увереност, защото те са добре запознати с това до къде се простират способностите на техните служители и знаят какви задачи могат да им възложат, без да се страхуват, че няма да могат да се справят с тях. Както казваше Стив Джобс: „Няма смисъл да наемаш умни хора и да им казваш какво да правят. Ние наемаме умни хора, за да ни казват какво да правим".

........................

Марсел Шванц, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ