Най-важните бизнес въпроси в маркетинга

Най-важните бизнес въпроси в маркетинга

Трите най-големи въпроса в маркетинга всъщност са най-вече от бизнес естество.

Те са простички. Често обаче е много трудно да им се даде смислен отговор.

Ето кои са.

Въпрос No.1Докъде стига търпимостта ви към съотношението риск/ награда? 

Предпочитате ли стабилен прогрес или потенциал за несигурен пробив? Как съответства това с финансовите очаквания, основани на същността на компанията ви (например обещанията пред акционери и собственици)? Има ли един отговор на този въпрос или много отговори, свързани с вида на бизнес подразделението, географията, продуктовата линия? 

Бележка: Да имате много отговори трябва да бъде осъзнато решение, не инцидентна стратегия.

Това не е само бизнес въпрос. Той може да бъде определен и като аспект на организационното поведение и лидерството. Често една компания може да има множество подходи към съотношението риск-награда на различни нива, с различни роли или причини. Накрая това води до тромави инвестиционни стратегии и неефективно представяне. Докато организацията истински не определи търпимостта си към риска, е много трудно да се проектира задълбочен маркетинг план.

Въпрос No. 2. В кое бизнесът ви се справя наистина отлично? На какво всъщност правите маркетинг? Предлага ли компанията ви най-добрия продукт на най-добрата цена? Често срещано явление е една фирма да бъде добра в повече от едно отношение.

(Продължава на страница 2.)

Най-добрите маркетинг инициативи са задвижени от силни бизнес стратегии, насочени към ясно определени целеви аудитории, добре дефинирани задачи и стратегически мотиви. Учудващо е колко рядко големи компании успяват да подредят ресурсите си зад бизнес платформа, в която силните страни на бизнеса се свързват една с друга и успяват да заработят заедно.

Въпрос No.3. Какво искате да постигнете наистина? Стар, но златен въпрос.

Колкото по-надълбоко навлизате в маркетинг планирането, толкова повече ще се запознавате с приоритетите на компанията си. Правилото е просто. Със сигурност всички ваши колеги на всички нива биха искали да се повишат продажбите и стойността на марката. С различни продукти, слаби конкуренти, предвидими вериги за доставки и безгранични бюджети това е съвсем лесна задача. Само че в реалната бизнес среда няма такива условия.

Изводът от всичко това е, че управлението на маркетинга винаги е въпрос на приоритети. Важно е да знаете къде иска да отиде компанията ви на макро ниво. Кои са най-важните стимули, които я задвижват. В края на тримесечието, кое е било най-същественото, което е трябвало да се постигне, научи, планира... Отговарянето на тези въпроси по ефективен начин ще задвижи всичко – от определянето на бюджета н медиите, които да участват в следващата ви маркетинг кампания, до стратегията за оптимизация.

Източник: списание Inc.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ