Управление

Лица

|

Анна Габровска: Филип Морис България се цели към най-добрите кадри на пазара на труда

Анна Габровска: Филип Морис България се цели към най-добрите кадри на пазара на труда

Филип Морис България, компанията която за 5-а поредна година е отличена с наградата „Топ работодател“ в страната от международната организация Top Employer Institute и бе избрана за "Най-добър работодател" в тазгодишните награди Career Show Awards 2021, стартира нова и вълнуваща програма за професионалисти. Нейната цел е да привлече хора с дългогодишен опит в международни компании, от пазарни индустрии, различни от тази на Филип Морис Интернешънъл, за позиции в три от основните търговски функции на компанията в страната. „Целта ни е да привличаме лидери в организацията, които са преминали през различни нива в кариерата си досега, но са все така вдъхновени от предизвикателствата и са готови да се впуснат в ново професионално приключение“, споделя Анна Габровска, ръководител отдел „Култура и човешки ресурси“ във Филип Морис България.

Отговаряйки за грижата за служителите и вътрешната трансформация в компанията, в изпълнение на визията на Филип Морис Интернешънъл за изграждане към бъдеще без дим, Анна е движещата сила зад програмата, която в международната мрежа на ФМИ се реализира за първи път в България.

- Какво представлява сама по себе си програмата за професионалисти на Филип Морис България и каква е основната й цел?

- Създадохме различна програма за развитие на професионалисти, която има за цел да привлече хора със сериозен опит в т.нар. търговски функции, които са смели и готови да се развиват в нов за тях бизнес. Целта ни е да привличаме лидери в организацията, които са преминали през различни позиции и нива в кариерата си досега, но са все така вдъхновени от новостите и предизвикателствата и са готови да се впуснат в ново професионално приключение. Така ще можем да съчетаем значителните ни познания в индустрията и да вземем от знанията в други пазарни индустрии и да допринесем към пионерската ни позиция, използвайки опита на новите служители.

Програмата цели да изберем от пазара на труда трима нови колеги. Те ще преминат на ротационен принцип през три различни позиции, в три от основните ни търговски функции – Consumer Еxperience, Marketing & Digital и Commercial Оperations. Така те ще придобият стратегически поглед за дейността ни, от дълбокото познаване на клиента и боравене с пазарни данни, през планиране на кампании и дейности по канали, и управление на брандовете, до комерсиализирането на продукта ни. Заедно с това ще им осигурим възможности да учат и да бъдат на пазара там, където потребителят определя правилата и ще могат да станат успешни и да продължат да се развиват.

- Какъв тип професионалисти се надявате да се присъединят към тази програма и как тяхното присъствие ще помогне за постигането на визията на Филип Морис Интернешънъл за изграждане на бъдеще без дим?

- Търсим хора с предприемачески дух, готови да учат и да работят над своето развитие, като придобиват нов и различен опит и нови компетентности, които ще им помогнат в бъдеще. Амбицията, гъвкавостта и допълнителните усилия в тази посока могат да помогнат на хора от тази програма да растат, както в мултинационална среда, докосвайки се до най-съвременните практики, и дори изпреварвайки настоящето, и да градят стратегията на проспериращата ни организация.

- С какво опитът от други компании и други сфери би бил полезен за Филип Морис България?

- Опитът и знанията на кандидатите ще бъдат от ключово значение. Очаваме те да са работили поне 8 години в мултинационални компании и да са се развивали на различни роли или на различни нива в организациите. Очакваме хора, фокусирани върху доставянето на качество и високи резултати. Това трябва да са лидери и професионалисти, които да са работили със сравнително големи екипи и които да могат да боравят, както с търговски данни, така и с финансови показатели. Вярваме, че можем да открием на пазара на труда нови колеги, които да са с дълбок фокус върху потребителите и да разбират техните нагласи, да имат умения да преговарят, да могат да управляват взаимоотношения с партньори, а също и проекти. Както виждате целим се високо, към най-добрите на пазара.

- Отвъд професионалните предизвикателства, които предлагате като компания, какви са другите предимства, които успешните кандидати биха получили като част от тази програма?

- Ще започна от там, където започва и въпросът ви. Предизвикателните изисквания на компанията и възможностите, които се дават за учене са според мен най-привлекателни. Според нас, за това ниво професионалисти магнит са именно възможностите за работа по реални проекти в един много предизвикателен пазар, за едни изключително успешени марки и продукти. И като говорим за продукт, ние като компания ще продължим да работим в посока изграждане на бъдеще без дим и да сме иновативни, а това носи много стойност, защото даденият професионалист ще има възможност да се потопи в проектите и да направи разлика.

Друго предимство е това, че осигуряваме крос функционално развитие за колегите, така че те да могат да обхванат и разберат дейностите в трите ни търговски функции. Работата в международна среда на глобална компания като Филип Морис Интернешънъл е предимство, защото дава огромно количество информация и възможности.

- Може ли да разкажете повече за процеса на подбор и съответно на онбординг след това?

- Процесът на подбор ще е в няколко стъпки, които ще включват оценка на потенциала на кандидатите, работа по бизнес казуси с презентация и ред интервюта с представители на различни нива в организацията. Ще работим заедно с външен консултант, който да ни подкрепя в някои от стъпките. Звучи предизвикателно както за колегите, които ще кандидатстват, така и за нас като организация, но всъщност това са стъпки в името на това да можем да достигнем до най-добрите кандидати. Инвестицията ни в тази програма е сериозна и искаме да сме сигурни, че тя ще помогне както на нас, така и на кандидатите да ни опознаят. 

Онбордингът на колегите ще е в рамките на първите три месеца. Той ще включва запознаване със стратегията на компанията, принципите на работа, вътрешните ни процеси и правила. Заедно с това ще включва поетапно запознаване с всички функции в организацията и колегите, които за първите осем месеца ще бъдат основните партньори в работата. Колегите ще преминат със сигурност през визити на пазара, за да знаят какви са иницитивите, които изпълняваме там, но и да знаят какви са стандартите ни на работа с клиенти. Предвиждаме също така запознаване с работата на глобалните ни функции. Както и до момента, към всеки от тях ще има прикачено „бъди“ или колега, който ще помага в първоначалната ориентация. Прекият ръководител, в нашия случай това ще са директорите на трите функции, за които говорихме, вече ще има основен ангажимент за осъществяване на правилния онбординг. Този процес е добре разработен при нас и през него преминават както новопостъпили служители, така и служители, които преминават на нови за тях роли, например при промяна на позицията от функция във функция.

- Как виждате развитието на тези хора в следващите две години? А на компанията?

- Новите ни колеги ще имат възможност да се развиват в организацията. Те ще преминават през същите процеси по оценка на представянето и оценка на потенциала, каквито имаме за всички служители в момента и от тях самите ще зависи докъде ще стигнат. А компанията – тя расте, расте бизнесът ни, позициите ни на пазара се подобряват и най-важното е, че продължаваме да предлагаме по-добри алтернативи за пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат. Това стои и в основата на създаването на програмата ни.  

- Има ли подобни програми в други страни или тази е уникална за Филип Морис България? Ако е уникална за страна – има ли подобни международни примери, които може да посочите?

- В нашата организация няма подобна програма, ние сме пионери, което е изключително отговорно. Даваме си сметка за това както аз, така и моите колеги. В този случай е много важно да имаме вътрешен синхрон в изпълнението на инициативата, а това сме го постигнали. Освен това знаем, че ако тази програма покаже добри резултати тук в България ще можем със сигурност да я споделим и да я направим добра практика глобално във Филип Морис Интернешънъл. Това вече направихме с нашата програма за уелбиинг, с програмата ни за стимулиране на признанието на служителите, както и с обучителната ни програма за мениджъри, която вече изпълняваме втора година.

- Имате ли впечатление от опита си за това как взаимодействието между дългогодишни служители и такива, идващи от други компании, се отразява на развитието на компанията? 

- Когато компаниите се трансформират, а това се случва непрекъснато, винаги има такива ситуации. В някои организации има сблъсък между стари и нови служители, особено, когато старите служители виждат риск от конкуренция за постовете си. Но в организация като нашата, която расте през изминалите години, това не е валидно, защото скоростта, с която развиваме продукта и бизнеса ни е и скорост, с която развиваме хората си. Пример за това е, че през последните 2 години около 80% от служителите ни са с нови роли, а времето, на което човек е на позиция е средно 1 година и 6 месеца. Тези данни показват способността ни да предоставяме нови възможности за придобиване на опит на колегите си. Кариерата в днешно време не се развива само като растеж в йерархичната стълбица, защото организационните структури бързо се променят, следвайки нуждите на бизнеса. Кариерата се гради около придобиване на специфични способности и критичен опит. И за компании с иновативен бизнес, какъвто е и нашият случай, е много полезно да привличаме нови служители. Вярвам, че новите служители във Филип Морис навлизат в предизвикателна среда, но заедно с това съм убедена, че вътрешната ни култура на подкрепа и взаимопомощ може само да им помогне.

- Политиките за включване и многообразие са част от стратегията за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл. Защо това е важен елемент от развитието на една компания, особено в процес на трансформация?

- Многообразието и устойчивото развитие не са самоцел при нас. Вярваме, че те носят стойност на организацията и дават равни възможности за всички. По отношение на развитието на хора, това дава равна възможност за всички. Горди сме с постижението и сертификацията ни през последните години – Филип Морис Интернешънъл е първата международна компания, която получава авторитетното отличие Equal Salary Сertificate, за равностойно заплащане за равностоен труд – едно от доказателствата за големия ни фокус в тази област.

- 70 процента от лидерите на високи мениджърски позиции в компанията са жени. Как успяхте да постигнете това?

- Вече са 80%. Компанията се фокусира върху това да има разнообразен екип, но не това е причината за съответното съотношение. Причината са индивидуалните качества на дамите, техните способности, резултати, амбиции, а не техният пол.  

"Мениджър Нюз"

♦ Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ