Нов изпълнителен директор ще оглави БФБ, Иван Такев се оттегля

Нов изпълнителен директор ще оглави БФБ, Иван Такев се оттегля

Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) предложи доц. д-р Маню Моравенов да влезе в състава му и да стане изпълнителен директор на институцията. Промяната предстои да бъде гласувана на извънредно общо събрание, насрочено за 17 септември.

Досегашният изпълнителния директор Иван Такев се оттегля по свое желание и преминава на друга позиция в небанковия финансов сектор в България, поясняват от БФБ.

Доц. д-р  Маню Моравенов е безспорен авторитет във финансовите среди с близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Доцент и дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, с докторска степен по„Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и  информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.

Заемал е редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов инвестиционен пазар, сред които Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и  кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето на процесите при различните източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.

"Моята визия за развитието на БФБ е тя да се превърне не само във висококачествен и рентабилен, саморегулиращ се пазар на финансови инструменти, но също така да добави стойност към процеса на набиране на капитал и управление на активи в България и региона.“, казва доц. д-р Моравенов. Той е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и  играе активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ