Доволни служители = успешна компания

Доволни служители = успешна компания

Можем да постигнем мисията си само ако всеки от нас се чувства подготвен и пълноценен участник в нея, казва Aнна Габровска, ръководител „Култура и човешки капитал“ във „Филип Морис България“

Кои са wellbeing стратегиите, които внедрявате или вече сте внедрили във вашата организация?

Цялостната wellbeing стратегия на компанията приоритизира благосъстоянието на служителите в три основни насоки – ментален, физически и финансов аспект. Чрез множество активности и семинари, като само през тази година те са над 40 на брой, срещаме колегите си със специалисти от различни области, които споделят опит и дават насоки, които всеки може
да използва спрямо своите лични нужди на работа и вкъщи, дори и в общуването със семейството и децата. Празнуваме национални празници заедно. Започнахме и изключително любимата на всички Happy Monday активност, с която стартираме седмицата с мотивация, настроение и усмивки, споделяйки вкусни изненади и време заедно. Още през миналата година
въведохме т.нар. при нас SMART Work, или хибриден начин на работа, при който служителите могат да работят от къщи в рамките на 60% от работните дни в месеца. 

Какви са ползите за екипа от инвестирането в подобни стратегии? Какво най-често ви споделят служителите?

Като екип активно се интересуваме и вслушваме в обратната връзка за всичко, което правим, за да сме в синхрон с нуждите на колегите, а и на организацията. Това слушане носи своите резултати. Интересът към семинарите, които правим, е сериозен, защото всъщност говорим за това, за което хората искат да говорим, и сме се съобразили с времето, с което те разполагат – представихме календара и изпратихме поканите за цялата година още през февруари. Обогатяваме темите,
разширяваме знанията, даваме възможност за дискусии. От коментарите, които най-често получаваме от колегите, виждаме,
че инвестицията в wellbeing има смисъл за тях. С тази стратегия непряко влияем благоприятно и върху семействата и близките на служителите ни, което е ценна добавена стойност. 

Как измервате ефективността на wellbeing стратегиите и как правите подобрения в тази област?

Стратегията ни за wellbeing влияе пряко върху начина, по който всеки от нас се представя в изпълнението на служебните си задължения, добавената стойност на индивидуалността на всеки член на екипа за постигане на общите цели и това доколко пълноценни се чувстваме извън тях – в личния си свят и взаимоотношения. Всичко това е пряко свързано и с изпълнението на мисията ни за бъдеще без дим и това да предложим на пълнолетните пушачи, които иначе не биха спрели цигарите, по-малко вредни алтернативи. Можем да постигнем мисията си като компания само ако всеки от нас се чувства подготвен
и пълноценен участник в нея, и това е най-ценният измерител за ефективността на стратегията ни за wellbeing.

Каква е връзката между работното време, отпуските на служителите и тяхното благосъстояние?

Служителите, които имат енергия и се чувстват добре на работното си място, винаги носят повече на компанията, и то с голямо желание. Когато говорим за работно време, прочитът за това понятие, особено след пандемията, преминава през ефективността. За това балансът между работно и лично време за нас като компания остава ключово. Какво правим – стимулираме хората да си взимат отпуск, даваме гъвкавост през SMART Work начина ни на работа.

Каква промяна на работното място иска да види модерният служител в следващите няколко години?

Темите, които, вярвам, ще продължат да са от ключово значение за всички компании, са тези за автентичността и принадлежността на работното място. Инвестицията в благосъстоянието на екипа прави организацията по-ефективна и мотивирана.

Друго важно условие за високо ниво на удовлетвореност ще продължи да бъде и възможността да управляваш работното време, така че да успееш да изградиш правилния баланс между личния и професионалния си живот. Разбира се, нуждите на различните членове на екипа се различават и спрямо темите, които вълнуват различните поколения. Във „Филип Морис Интернешънъл“ средата е изградена от микс от поколения, което ни дава възможност да учим от характеристиките на различните групи. Ако за предишните поколения устойчивото развитие е било позитивно допълнение към репутацията на една компания, то за поколението Z ESG политиките и това компанията да бъде отговорна са от критично значение. Те разпознават себе си в организации, които виждат устойчивото развитие като единствения верен път – абсолютен факт за „Филип Морис Интернешънъл“. Категорично мога да кажа, че колегите разпознават във „Филип Морис България“ онази сила да надскочиш очакванията, да направиш нещо, което никой не е очаквал, да се отдадеш напълно на мисията си и да направиш всичко това устойчиво посредством науката, технологиите и иновациите.

Анна Габровска се присъединява към „Филип Морис България“ през 2019 г. като ръководител „Култура и човешки капитал“. Има над 20 години професионален опит в областта на човешките ресурси в големи международни компании като „Кока-Кола ХБК България“, където е била директор „Човешки ресурси“, и „Делойт България“. Екипът, който ръководи в момента, отговаря за грижата за служителите и вътрешната трансформация на „Филип Морис България“ в изпълнение на глобалната визия на компанията за изграждане на бъдеще без дим.

Борис Вълчинов. Материалът е публикуван с подкрепата на „Филип Морис България“ в бр.7/23 на сп. "Мениджър", който ще откриете в дистрибуторската мрежа, както и в дигиталното приложение ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ