Лидерство БРОЙ /// Мениджър 04/24

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

Цените на недвижимите имоти следват пазарната си логика

Вероятно ще видим известно забавяне на икономическата активност от страна на инвеститорите, казва Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank

Автор:

Таня Кръстева

Снимки:

Ивайло Петров

Цените на недвижимите имоти следват пазарната си логика

Вероятно ще видим известно забавяне на икономическата активност от страна на инвеститорите, казва Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank

Цените на недвижимите имоти следват пазарната си логика
quotes
Г-н Бакалов, банките мерят пулса на бизнеса. Какви са наблюденията ви за бизнес активността в България през последната година? Ще започна с пролетната прогноза на Министерството на финансите. Тя показва, че процесът на забавяне на инфлацията, който се наблюдава от октомври 2022 г., ще се запази. Прогнозата е за 2,4% средногодишна инфлация за 2024 г., а в края на годината да се забави до 2,3%. Средната работна заплата продължава да расте, но с малко по-премерени темпове. Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от януари. Подобрение се наблюдава в „Търговия на дребно“, докато в „Промишленост и строителство“ – логично, има понижение. Заради по-слабото нарастване на заетостта и заплатите в комбинация със забавянето на растежа на потребителски кредити очакваме забавен ръст и на потреблението. Очакваме външната среда да подкрепи нарастването на износа. Как се отразява политическата нестабилност на инвестиционната среда? Винаги политическата нестабилност се отразява в посока на изчакване. Предприемачите, които имат смели инвестиционни намерения, в период на политическа нестабилност ги задържат до момента, в който има повече яснота. Вероятно ще видим известно забавяне на икономич...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg