Броени дни до финала на европейското проучване "Първи стъпки на пазара на труда"

Броени дни до финала на европейското проучване Първи стъпки на пазара на труда

Броени дни до финала на европейското проучване "Първи стъпки на пазара на труда"

Остават броени дни до финала на проучването за студенти и завършили студенти „Първи стъпки на пазара на труда“. То се провежда от консултантската компания Делойт, с европейски обхват и е фокусирано върху това как студентите и наскоро завършилите университети и професионални училища възприемат пазара на труда. Проучването обхваща 19 страни: България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Полша, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. То има за цел да отличи бъдещите бизнес лидери в региона на Централна и Източна Европа - амбициозните и трудолюбиви млади хора, които вече се доказват в най-добрите европейски университети и професионални училища и се нареждат в челните редици на своето поколение. Данните, събрани по време на предишните издания на проучването, показват, че студентите с високи постижения създават успешна кариера по-късно, често на висши мениджърски длъжности.

Въпросите обхващат множество области, свързани с техните кариерни очаквания, а отговорите често са завладяващи и съвсем неочаквани. Те дават представа за това дали студентите възприемат обучението си положително и в съответствие с изискванията на пазара и доколко подобряват имиджа на университетите - както пред учащите, така и пред техните бъдещи работодатели. Отговорите на въпросите биха могли да послужат и като насока за университетите при преразглеждане на учебните планове, за да бъдат те в крак с предпочитанията на техните студенти и изискванията на трудовия пазар. Проучването само по себе си поставя и дава отговор на наболели въпроси, свързани с бъдещето на работната среда.

„Нарастващата стойност, която младите хора придават на работата, означава, че те искат да бъдат част от нещо наистина значимо, да работят за организация, в която трудът им е оценен, мнението им е от значение, могат да постигат резултати и да се развиват професионално.", пояснява Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България.

"С провеждането на това проучване целим да разберем какво още е важно за студентите и току-що завършилите университет млади хора, които излизат на пазара на труда. Важно е също да знаем как те възприемат обучението си, за да можем заедно – в партньорство с университетите, да предприемем последващи действия, така че техните умения и знания да отговарят на нуждите на работодателите.“, допълва тя

Обобщаващият доклад с резултатите е планиран за публикуване през пролетта на 2021 г. Той ще обобщи ценностите и нагласите на респондентите и отношението им към понятията „кариера“ и „работа“, както и тяхното възприятие за университета, който посещават.

Въпросникът за участие в проучването е достъпен до 9 ноември ТУК

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ