Имате ли DEI стратегия?

Имате ли DEI стратегия?

Имате ли DEI стратегия?

Разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI) надхвърлиха модерните термини, за да се превърнат в жизненоважни стълбове на съвременните бизнес модели и маркетингови стратегии. Много компании са признали важността им, като 80% от работодателите в Съединените щати имат стратегии за DEI.

И все пак има място за засилване на въздействието на тези инициативи. Един от начините да направите това е като разберете, че макар индивидуалното разнообразие да е безценно, то не предоставя автоматично специализиран опит в DEI. Признаването на тази разлика създава възможност за компаниите да усъвършенстват своите DEI маркетингови стратегии, за да бъдат по-приобщаващи и информирани, полагайки основата за въздействащи кампании в бъдеще.

Защо DEI има значение в днешната бизнес среда 

Компаниите започнаха да осъзнават, че разнообразните перспективи могат да стимулират иновациите, да отворят нови пазари и да повлияят положително на крайния резултат. Според доклад на McKinsey, най-различните компании са по-склонни от всякога да надминат по-малко разнообразните конкуренти по отношение на рентабилността. Всъщност компаниите от най-високия квартил в етническото и културно многообразие надминаха тези в четвъртия квартил с 36% по рентабилност.

Сложната мрежа на DEI маркетинга

Маркетингът на DEI е по-сложен от добавянето на различни лица в рекламни материали. Тази специализирана област има множество измерения, които варират от разбиране на законите до дълбоко гмуркане в обществените норми, пристрастия и стереотипи. Доклад на PwC разкри, че 85% от компаниите смятат DEI за стратегически приоритет, подчертавайки нарастващата нужда от истинска експертиза.

Преживеният опит не е равен на професионалния опит 

Различните служители често носят безценен опит и гледни точки, които могат да обогатят всеки разговор около DEI. Този жив опит обаче трябва да бъде отделен от професионалния опит. Уменията, необходими за ефективен маркетинг на DEI, обхващат проучване на пазара, анализи, стратегия за брандиране и нюансирано разбиране на законите около разнообразието и представителството. Професионални сертификати като Certified Diversity Professional (CDP) или Certified Diversity Executive (CDE) съществуват за култивиране на този специализиран набор от умения.

Токенизъм: Прекият път, който не успява 

Предположението, че всеки различен служител е ходещ наръчник на DEI, води до символизъм, козметичен подход към разнообразието, който носи повече вреда, отколкото полза. Това не само е проблематично от етична гледна точка, но също така може да попречи на представянето на бизнеса. Според анализ на над 80 проучвания, обхващащи 25 години, публикуван в Academy of Management Perspectives, токенизмът може да има отрицателно въздействие върху индивидуалното и бизнес представяне.

Незаменимостта на професионалното обучение 

Има множество пътища за придобиване на опит в DEI. Различни професионални организации предлагат специализирани сертификати, като Certified Diversity Professional (CDP) и Certified Diversity Executive (CDE). Тези пълномощия означават цялостно разбиране на принципите на DEI, от правни съображения до пазарни анализи. Глобалните показатели за многообразие и включване (GDIB) е друг широко признат стандарт, който предлага рамка за организациите да измерват и подобряват своите DEI инициативи.

Наред с тези опции, акредитираните университети се присъединиха към групата, като предоставиха специализирани програми за сертифициране за многообразие, справедливост и приобщаване. Тези сертификати и академични курсове осигуряват здрава основа за търговците, специализирани в тази важна област. Професионалните квалификации в DEI не са декоративни, те са инструментални. Лицата с тези пълномощия са обучени да се справят внимателно с чувствителни теми от стриктно проучване, а не само от личен опит.

Споделени отговорности и приобщаващо съюзничество 

В един все по-социално осъзнат пазар, светлината на прожекторите е върху брандовете да артикулират и прилагат ценностите на разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI) в своите маркетингови начинания. Според Sprout Social повечето потребители (70%) смятат, че е важно марките да заемат публична позиция по социални и политически въпроси. Истинският маркетинг на DEI е споделена отговорност, изискваща приобщаваща форма на съюз, която включва всички, независимо от техния произход.

Въпреки че тези с жив опит могат да внесат критични културни прозрения в маркетинговите стратегии, такива перспективи трябва да бъдат допълнени с формализирана маркетингова експертиза на DEI. Това предпазва марката от правни усложнения и оптимизира финансовото представяне, като гарантира, че кампаниите са както социално отговорни, така и законово съвместими.

Културни капани: Стереотипи и присвояване 

При недостатъчен опит дори добронамереният маркетинг на DEI може да се обърка чрез увековечаване на вредни стереотипи или участие в културно присвояване. Всъщност проучване на YPulse показва, че 64% от младите хора са съгласни, че културното присвояване е проблем в САЩ и разпознаването на културните корени на тенденциите е жизненоважно за марките. В среда с високи залози и очаквания брандовете трябва да подходят към DEI маркетинга с повече от добри намерения. Наистина ефективните кампании изискват комбинация от информиран експертен опит и истинско приобщаване, което гарантира оцеляването и дългосрочния успех на марката.

Икономически последици от погрешно разбиране на DEI 

С покупателна способност от 3,9 трилиона долара сред малцинствата в Съединените щати, цената на погрешния маркетинг на DEI е пропусната финансова възможност с огромни размери.

Въпреки че преживяванията предлагат безценни прозрения за маркетинговите стратегии на DEI, разчитането единствено на тях като квалификация за „маркетингов експерт на DEI“ е проблематично. Въпреки че тези преживявания могат да осигурят уникално разбиране на включените културни нюанси и чувствителност, маркетингът на DEI е многопластова дисциплина, която обхваща набор от умения, включително потребителска психология, законово съответствие и анализ на данни. Професионално обучение и сертифициране в тези области, често достъпни чрез акредитирани университети и специализирани програми, подготвят хората да се ориентират в сложността на DEI в маркетинговия пейзаж.

Въпреки че живите преживявания са критичен компонент, който трябва да се вземе предвид, те трябва да формират само една част от един по-всеобхватен, основан на доказателства подход към DEI маркетинга. Работата по друг начин потенциално излага организацията на правни клопки и увреждане на репутацията. Компаниите, които искат да успеят в днешния разнообразен пазар, трябва да запълнят празнината в експертизата, като наемат квалифицирани специалисти, които могат да разработят DEI стратегии, които са както етични, така и ефективни.

Източник: Кристин Алексис, директор маркетинг и комуникации за подразделението за Америка на DB Schenker, за entrepreneur.com

Превод и редакция: Нели Тодорова                                                   

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ