Навиците на успешните изпълнителни директори

Навиците на успешните изпълнителни директори

Навиците на успешните изпълнителни директори

За главният изпълнителен директор успехът не може да опира само до постигането на личните му цели. Неговата задача е да гарантира на цялата организация и на служителите, които работя за нея. Ето десетте най-добри навика на успешните изпълнителни директори, които винаги дават резултати в тази насока:

Приоритизиране на времето

Успешните изпълнителни директори се фокусират върху най-важните задачи и отговорности. Те използват времето и ресурсите си ефективно. В резултат на това те повишават своята производителност и ефективност и могат да гарантират, че постигат напредък.

Поставяне на ясни цели и очаквания

Успешните директори са наясно какво искат да постигнат. Те поставят ясни цели и очаквания за себе си и своите служители и редовно напомнят на всички, че трябва да се придържат към тях. Така те гарантират, че всички техни подчинени са на една страница и работят за постигането на едни и същи цели.

Поемане на инициативата

Изпълнителните директори не могат да си позволят да седят и да чакат нещата да се случат. Те поемат инициативата, за да движат бизнеса си напред. Те идентифицират възможностите и предприемат действия, за да се възползват от тях. В резултат на това директорите остават конкурентоспособни в днешната бързо променяща се бизнес среда.

Фокус върху резултатите

Успешните изпълнителни директори са ориентирани към постигането на резултати. Те се фокусират върху това, което трябва да се направи, за да реализират целите си. Те предприемат действия, за да се уверят, че усилията им дават желаните резултати. В резултат на това те не позволяват на неуспехите и други разсейващи фактори да ги отклонят от пътя, който следват.

Изграждане на силни взаимоотношения

Изграждането на силни взаимоотношения е от решаващо значение за успешните изпълнителни директори. Те знаят, че силните, положителни взаимоотношения с техния екип, заинтересованите страни и клиентите са от съществено значение за създаването на добра работна среда. Насърчаването на добри взаимоотношения може да постави основата за успех.

Организираност

Организацията и дисциплината се неща, на които успешните изпълнителни директори дават приоритет. Те управляват времето си ефективно и приоритизират задачите и отговорностите си. Те също така поддържат екипите си организирани и концентрирани. В резултат на това те гарантират, че всички работят за постигане на едни и същи цели.

Приспособимост

Успешните директори са адаптивни и гъвкави. Те са готови да променят своите планове и стратегии. В резултат на това успешните изпълнителни директори са отворени към нови идеи и перспективи.

Учене през целия живот

Успешните изпълнителни директори трябва постоянно да търсят нови начини да подобрят себе си и организацията, за която работят. Затова те трябва да бъдат отворени към нови идеи и подходи. В резултат на това те търсят възможности за обучение, посещават конференции и семинари и остават в крак с най-новите тенденции в тяхната индустрия.

Ефективна комуникация

Успешните директори са ефективни комуникатори. Те се стараят да бъдат възможно най-кратки и ясни в общуването с другите. Те се уверяват, че съобщенията им се разбират от техните служители и други заинтересовани страни. Освен това, те слушат активно другите и вземат предвид техните гледните точки и опасенията. В резултат на това те отговарят на обратна връзка и въпроси своевременно и с уважение.

Даване на пример

Управленският подход на успешните изпълнителни директори преминава през даването на личен пример. Те въплъщават ценностите и принципите, които искат техните служители и организации да следват. Те поставят висок стандарт за производителност и почтеност. Те също така поемат отговорност за собствените си действия и решения, като никога не преписват грешките и провалите си на някой друг. В резултат на това те са отговорни, както за успехите, така и за провалите в компанията.

Успешните изпълнителни директори са известни с възприемането на ключови навици, които движат техния собствен успех, както и успеха на техните служители и организациите, които представляват. Прилагайки изброените навици, изпълнителните директори могат да вдъхновяват своите екипи, да насърчават сътрудничеството и да водят компаниите към успех.

……………

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Редактор: Георги Георгиев

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ