Лидерство БРОЙ /// Мениджър 02/2024

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 2 / 4

Добрите и лошите герои в света на технологиите

GenAI вече е тук, но това е едва началото. Не трябва да живеем в илюзорен свят, в който смятаме, че измамите не съществуват, казва Катя Недялкова, изпълнителен директор на „Experian България“

Автор:

Таня Кръстева

Снимки:

Ивайло Петров

Добрите и лошите герои в света на технологиите

GenAI вече е тук, но това е едва началото. Не трябва да живеем в илюзорен свят, в който смятаме, че измамите не съществуват, казва Катя Недялкова, изпълнителен директор на „Experian България“

Добрите и лошите герои в света на технологиите
quotes

Българският офис на Experian тази година навършва 20 години. Какво място си извоюва той в портфейла на компанията майка?

Experian се утвърди на пазара в България като една от големите компании в технологичния сектор за тези 20 години. Смятам, че завоювахме доста добри позиции като лидер на иновации и хъб за развитие на таланти. През последните 20 години ние преминахме през няколко фази на развитие. Първата беше установяването на бизнес операциите в България и постепенното им развитие. След това навлязох­ме във фазата на растеж, в която офисът и операциите ни в България нараснаха. Операциите, които се базират в България, са много разнообразни и подкрепят голяма част от бизнесите, които съществуват в Experian глобално. След фазата на растеж за нас беше важно да се стабилизираме. Фокусът ни беше насочен към нашите таланти и развитието им, както и към развитието на технологиите, които използваме, и възможността да надграждаме операциите, които съществуваха към тогавашния период в компанията тук. За нас беше важно да намерим синергиите между различните функции и ангажираността на хората, така че да се чувстват част от една компания. В момента сме в поредната фаза на развитие на компанията – фазата на зрялост. Развиваме операциите, които съществуват в момента, за да дават повече стройност на бизнеса, т.е. не само да растем, както до момента, но това, което предлагаме, да има доста по-голяма добавена стойност. За да осъществим тази цел, се съсредоточаваме върху надграждането на лидерството и лидерските умения на екипите ни, които са базирани тук. През всички фази Experian Bulgaria отчита растеж в приходите и финансовите резултати на компанията, които в периода 2018–2022 г. нарастват с близо 73%.

Усещате ли хладен полъх в технологичния сектор, който и да предопределя фазата, на която се намирате в момента?

Хладен от гледна точка на периодичността. Във всяко едно отношение има фази на развитие, фази на платото, фази на спад. Причината да се намираме във фаза на зрялост е провокирана по-скоро от нуждите на бизнеса, отколкото от хладината, която някои от компаниите усещат.

Какви бяха предимствата и недостатъците на бизнес средата, когато Experian стъпи на пазара у нас и какви са те сега?

Бизнесът и средата претърпяха много промени за последните 20 години. Има изключително голямо развитие на пазара на труда и възможността в България да се намерят високообразовани кадри и таланти, които в същото време са разходоефективни в сравнение с други западноевропейски страни. Със сигурност това прави България един привлекателен център за инвестиции. Друго предимство е цялостната данъчна система – все пак в България имаме един от най-ниските корпоративни данъци. Същевременно фактът, че сме част от Европейския съюз, със сигурност помага на бизнеса да расте и да разширява пазарите си. Разбира се, технологично средата също се развива с добри темпове – комуникационната инфраструктура, технологиите, които се използват, това са неща, които през последните 20 години направиха драстичен завой в своето развитие. Все още наблюдаваме някои предизвикателства. Необходимо е да облекчим някои от процесите, административните практики, което да подпомогне все повече бизнеси в инвестициите и позиционирането им в България.

Вие имате 19 години опит в корпоративни структури. Казахте, че фокусът ви през последните години е върху развитието на лидерските умения в екипите. Имат ли лидерите в компанията достатъчно свобода, за да се адаптират бързо към променящата се среда?

Краткият отговор е да. През последните години забелязваме доста промени в начина, по който организациите оперират, и свободата, която се дава на хората в тези организации. Компаниите – лидери на пазара, приемат все по-гъвкави и не толкова йерархични структури. Това дава възможност, от една страна, компаниите да вземат решения, и от друга, овластяват хората да се развиват и да реализират иновациите, които носят в себе си.

Вие имате поглед върху много интересни пазари – Коста Рика, Чили. Как те се адаптират в тази среда, какви тенденции забелязвате там?

В тези локации ние имаме сходни глобални центрове като този в България. Моята роля е да направя връзката между хората, които са базирани в тези страни, и бизнеса на Experian като цяло. Във всичките ни глобални центрове операциите ни са много разнообразни и трябва да се подсигури възможност на всеки един от колегите да се чувства част от семейството на компанията. В петте локации, в които Experian има глобални центрове, се сформират около 30% от работната ѝ сила. Това никак не е малко, предвид 22-те хиляди души, които работят глобално в компанията. Съществувайки в такъв мащаб, ние няма как да си позволим да сме догонваща сила. Доста често Experian налага практики и адаптирането към променящата се среда е по-скоро задвижено от нас. В последно време например хибридният начин на работа и новите подходи за позициониране в офисите са тема, която постоянно се коментира. Experian въведе хибридния начин на работа и възможността за адаптивност в работната среда доста преди пандемията – ние започнахме такава практика още преди средата да се беше променила и да го изисква.

В момента има вълна при технологичните компании да връщат служителите си в офиса. Смятате ли, че има промяна в продуктивността на служителите, когато работят дистанционно?

Наблюдава се такава вълна, но не се наблюдава за Experian. Или ако кажем, че се наблюдава за Experian, то тя не е провокирана от мени­джмънта и определено няма насоки, които казват: „Хей, хора, върнете се в офиса, защото имаме спад на продук­тивността“. Моето лично мнение е, че когато работиш с талантливи хора, които желаят да работят и са на мястото си, няма абсолютно никакво значение къде те се намират физически. Продуктивността не се повлиява от това. Културата на Experian живее чрез хората и установените ценности на компанията. Да се ценим един друг Value each other е една от тях и ангажираността на екипите ни, както и да сме част от голямото семейство на компанията, не се предопределя от бюрото в офиса.

Ще ви върна към Коста Рика и Чили. Как, предвид културните различия, сформирате сплотени екипи?

Има една книга – Cultural Map, която лично на мен доста ми допада. Различията в много голяма част от случаите са двигател за успех. Отново е въпрос на баланс. Хората, които работят глобално в Experian, са в над 20 страни. Можете да си представите какъв микс от култури, разбирания, националности и ценности е това. Има няколко фактора, които провокират успеха. Според мен това е културата като цяло в Experian – много е важно хората, които наемаме, да я припознават. Друг фактор са множеството обучения, теми и семинари, които се провеждат и в България, и в другите ни центрове.

Екатерина Недялкова е оперативен директор и сайт лидер на Experian Bulgaria. Има над 19 години опит в международни организации, осем от които е част от екипа на компанията. Заема сегашната си позиция от 2020 г. Професионалният ѝ опит е в областта на програмите за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процеси. Притежава мастър черен колан по методологията Lean Six Sigma.

Един от продуктите ви е за превенция от дигитални измами. Колко са разпространени дигиталните измами, къде са слабите места по света и къде е България на картата на дигиталните измамници?

Измамите винаги са съществували и ще продължат да съществуват. Единственото, което се случва в момента, е, че те се трансформират. По данни на Experian след настъпването на пандемията дигиталната активност се повишава драстично. Преминаването на бизнеса в дигитална среда води до ръст в измамите с близо 64%. Според данните от последното глобално проучване от страна на Experian сред близо 8000 респондента в над 20 страни  70% от компаниите посочват, че притесненията им относно измамите се увеличават спрямо предходните 12 месеца. 58% от потребителите казват, че са били жертва на онлайн измама, познават човек, който е станал жертва на такава измама, или и двете. 79% от потребителите споделят, че един от основните фактори за цялостното им съществуване в онлайн средата е свързано със сигурността на личността. Основните притеснения са свързани с открадната самоличност, открадната информация от кредитни карти, неприкосновеността на личността в онлайн пространството. За да накараме потребителите да се чувстват по-сигурни в дигитална среда, разчитаме на възможности като използване на все повече физическа биометрия при оценката на клиентите, кандидатстващи например за кредити, все повече използване на данни, които са свързани с техните плащания.

Бизнесът, от друга страна, съобщава, че най-честите измами са свързани с т.нар. оторизирани трансферни плащания, онлайн плащания и кражба на акаунти. Не трябва да живеем в илюзорен свят, в който смятаме, че измамите не съществуват и технологиите попадат само в ръцете на доб­рите герои. Затова в Experian мисията ни, съществуването ни е в посока на това да разработваме все по-нови и все по-ефективни продукти, които дават инструменти в ръцете на нашите клиенти, с които да надграждат многопластово, така че да предотвратяват измамите навреме.

Изкуственият интелект ще промени ли правилата на играта в този сегмент?

Със сигурност ще го направи. Ние от години използваме AI при създаване на продуктите си, но това е само стартът на генеративния изкуствен интелект. Само за изминалата година чрез иновациите и продуктите, които Experian разработва, разпространява и прилага сред своите клиенти, сме успели да ги подпомогнем, като предотвратим глобално измами за приблизително 12 млрд. долара. GenAI със сигурност има своята роля, но предстои развитието. GenAI ще помогне за генерирането на съдържание от измамен глас, измамна визия, видеа и т.н. и това определено ще доведе до потенциален ръст в измамите. В последните години едно от най-големите звена на Experian за продуктова разработка работи доста фокусирано за това как да надгради съществуващите продукти – от една страна, те да са по-консолидирани, така че да улесним клиентите си, от друга страна – да са по-всеобхватни и да покриват целия цикъл. Същевременно ги надграждаме с AI, което прави бързината, мащабността и точността на работата на тези продукти доста по-големи.

Част от продуктите ви са свързани с автоматизирани решения във финансовата сфера. Какви индикатори вземате предвид в изграждането им?

Ако споделя на вас кои са индикаторите, които вземаме предвид при оценка на риска в автоматизираните решения, автоматично ще ги предоставя и на въпросните недоброжелатели. Конкретни фактори няма как да споделя, но силата на продуктите ни се крие и в данните, които използваме. Experian е световен лидер в сферата на обработката и анализа на данни. Краткият отговор на въпроса е много и всякакви.

Работите с едни от най-големите банки в света – какви индикации идват от тях? Очакват ли те катаклизми в икономиката и във финансов план?

Това е информация, която банките ни споделят и ние не бихме се поставили в позиция да разпространяваме какво казват те. По-скоро мога да дам лично мнение. Всяка една икономика и всяка една среда претърпяват спирали на развитие. За мен след катаклизмите, които претърпяхме в последните няколко години, се намираме в период на стабилизация и потенциално може да гледаме в посока на развитие и ръст.

Кой стратегически проект, който сте ръководили, е оставил най-голяма следа у вас?

Ще споделя два такива. Те са част от моето професионално развитие в Experian. Имах възможността да започна в компанията с това да създам цялостната рамка и програма в България, която след това стана глобална. Това ми даде възможност да опозная Experian, да се запозная с бизнес процесите и съответно светът на Experian да види мен. Другият стратегически проект, който мога да цитирам, е свързан с ролята, на която съм в момента. Да си част от изграждането и съхраняването на единния дух на компания от 1000 човека в България, да продължиш да я надграждаш, за да е двигател на иновации, като стратегически хъб, създаващ все по-ценна добавена стойност за бизнеса, клиентите и хората, е предизвикателство, за което съм благодарна. 

Как бихте описали своя стил на работа и как се отразява на вашите колеги и екипа ви?

Стилът ми на работа е либерален и овластяващ. Аз съм човек, който е доста ориентиран към резултати и за мен да има план и действие е от изключително значение. Същевременно обаче смятам, че преди това трябва да знаем коя е далечната точка. Доста често си позволявам да рисувам бъдещето на Experian и да визионерствам заедно с целия екип. Получавам коментари от колегите си, че стилът ми на работа е заразяващ, завладяващ. Енергията, която един лидер носи и предава на хората около себе си, е от критично значение за това екипите да продължават да движат всичко със същата тази енергия.

В технологичния сектор все още има конкуренция за талантите въпреки охлаждането на пазара на труда. Както знаем, образованието е в основата на качествената работна сила. Вие като мениджър какви промени бихте инициирали в образователната сфера в България и каква част от личното си време бихте жертвали за подобна кауза?

Темпът на развитие на бизнеса е доста бърз и темпът на развитие и обогатяване на практиките в образованието изостава. Имаме няколко партньорства с едни от най-големите университети в България, където предлагаме обучителни и менторски сесии – програми, които дават възможност на образованието да отвори очи и да види какво е необходимо на бизнеса, а и на хората, които са част от системата и тепърва учат, да получат знания, които ще им дадат възможности впоследствие да се реализират. Едни от нещата, които трябва да бъдат променени още от средното образование, са рамката и подходът, който се следва.

Имах възможността да завърша средното си образование в държавно училище, което беше усвоило похвати от американски колеж. В продължение на 4-годишното си образование мога да преброя на пръсти пътите, в които съм била изпитвана на дъската. Подходът беше изцяло базиран огледално на една работна среда. Целият клас беше разделен на екипи. Това ни даде възможност да разберем какво означава да работиш с някого, как, независимо от факторите вътре в екипа, трябва да реализираме поставената задача. Начинът на преподаване беше лекционен, а поставянето на оценки беше базирано на конкретни задания и проекти. Давам пример – изучавахме различни предмети като право, счетоводство, маркетинг в зависимост от годината, в която се намираме. Имаме да разработим проект например „Създаване на дружество с ограничена отговорност“. Това означава, че екипът трябва да последва правните изисквания за регистриране на такова дружество; да разработи продукт и маркетингова стратегия; да премине към продажби; осчетоводяване и т.н. Практическият елемент, в който знанията се свеждат до нещо конкретно, е от изключително значение.

Вие самата казвате, че никога не е късно да осъществите мечтите си. След години доктор ли ще ви наричаме, или ще ви видим на голямата сцена?

Не знам дали ще съм доктор, или ще съм на голямата сцена. Знам, че това, което правя в момента, ми харесва, чувствам се добре и щастлива с него. Дали и кога ще дойде времето да стана хирург или певица – нямам идея, може и да дойде. Аз съм човек, който вярва в балансираната комбинация от това да следваш предначертаната си съдба и да я само­определяш. Доста често по-скоро следвам предначертаното. Това, което е от изключително значение, е всеки от нас да живее с широко отворени очи, за да вижда възможностите и да има много широко отворени ръце, за да граби от това, което му дава животът.

Препоръчани книги от Екатерина Недялкова:

 Culture map, Erin Meyer

 Lean Thinking, James P. Womack and Daniel T. Jones

 Surrounded by idiots, Thomas Erikson

 Под игото, Иван Вазов (препрочитане, след 25-30-годишна възраст)

 Стопанката на Господ, Розмари де Мео

Experian e глобален технологичен лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на потребителите да поемат финансов контрол и да имат достъп до финансови услуги, на бизнеса – да взема по-интелигентни решения и да се развива, на кредиторите – да отпускат по-отговорно заеми, а на организациите – да предотвратяват измами с лични данни и кражба на самоличността. Екипът на Experian се състои от 22 хил. души, които работят в 32 държави. Компанията е регистрирана на лондонската фондова борса (EXPN) и е част от индекса FTSE 100.