quotes

Editorial

„За да си лидер, не трябва да угаждаш, когато угаждаш, си роб“ – изстрелва от нищото 12-годишното. В колата ми връхлитат деца, които водя към отборно състезание… „Но трябва да си добър, за да слушаш какво ти говорят!“ – добавя второто. „И да си го заслужиш“ – намесва се най-малкото. Възрастова група 9–13 ми припомня шокиращия факт, че като носители на автентична правдоподобност децата достигат до отговорите на всичко. Провокирам ги и ме засипват: „Лидерът спасява; Всеки може да е лидер, ако не го е страх, но трябва да е обучен да говори и да уважава; Лошият лидер трябва да бъде изгонен с хитрост; Ако няма по-добър и трябва лидер, ще стана аз“.

В този брой на сп. „Мениджър“ преосмисляме съвремието си. И своята воля. 2023 г. е най-горещата в историята, а Европа е най-бързо затоплящият се континент в света. Според първата по рода си европейска оценка на климатичния риск са необходими решителни действия за адаптиране към вече неизбежните промени. „Дългосрочната инвестиция е ключова за нормалното бъдеще и стабилната икономика, макар и в по-сурови и непредвидими условия“, казва на страниците ни д-р Джули Брекманс от Европейската агенция за околна среда. В темата на броя изследваме множеството измерения на климатичните рискове и полезните ходове в управлението на индустриите и механизмите за защита на живота и здравето, на бизнеса и неговата конкурентоспособност, на общността. Питаме се завръща ли се европейското лидерство в условията на открита конфронтация с общия ни дом, а също и за изборите, които правим по време на избори. В свят като днешния не можем да живеем с уютния синдром на Питър Пан, защото лидерството не се ражда само по време на криза. То трябва да бъде поискано, а дневният ред изговорен от бизнеса и гражданите. Децата днес са по-фокусирани и отдалечени от всяко друго ново поколение и ще се справят. Въпросът е ще потърсим ли дотогава лидера във всеки от нас?

Приятно четене!

Елисавета Якимова, 

зам. главен редактор