quotes

Editorial

Точно преди 102 г. Хенри Форд въвежда 8-часовия работен ден. Четири години след това и 5-дневната работна седмица. Тази практика се разпространява сравнително бързо и до средата на миналия век голяма част от света работи в този ритъм.  Това е  драстична  и смела промяна във време, когато 100-часовта работна седмица е била стандарт.

В момента ставаме свидетели на още по-дълбока и всеобхватна промяна на начина, по който работим и възприемаме професионалния си живот. И тази промяна се движи от едновременното случване на много драматични трансформации – технологични, демографски, ценностни. Уменията и знанията на хората могат да се надграждат многократно по-бързо с помощта на технологиите, но също толкова бързо могат и да деградират. Развитият свят се изправя пред сериозен демографски проблем, който се явява бариера пред хода му напред. Липсата на конкуренция за работните места и навлизането на поколение, израснало в много различна среда пък доведе до смяна на приоритети на хората. Вече личното време, трупането на преживявания, личностното развитие  и благосъстояние изискват нагаждане на професионалния живот спрямо тях, а не обратното, както беше досега. Това изисква въвеждането на тотално различни координати в навигацията на пазара на труда. В този брой сме се опитали да сложим част от числата в тях, за да разберем по-добре къде са хората, какво искат и какво могат да дадат на бизнеса.

Приятно пътуване из страниците на сп. Мениджър!

Таня Кръстева, главен редактор