Равни възможности от старта до върха – добрите примери за кариерното насърчаване на жени в България (обновено)

Равни възможности от старта до върха – добрите примери за кариерното насърчаване на жени в България (обновено)

Равни възможности от старта до върха – добрите примери за кариерното насърчаване на жени в България (обновено)

Световната икономика е със 160 трилиона долара по-бедна, защото жените по света продължават да нямат равни с мъжете права. Съвсем наскоро една от най-успешните и успели българки, изпълняваща в момента длъжността главен изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева представи този факт като коментар по изводите в  доклад на Световната банка за съставяния от институцията индекс "Жени, бизнес и законодателство 2019 г." Съществена част от критериите в този индекс проследяват законодателното осигуряване на правата и възможностите на жените за кариерно израстване. Често обаче на много места по света закони има и то добри, но практиката отказва да ги следва, признаха участничките във форума. Екипът на „Мениджър Нюз“ реши да провери обратното – има ли добри бизнес практики у нас, насърчаващи кариерното развитие на жените, за които все още няма написани закони. Представяме по азбучен ред няколко впечатляващи примери, които заслужават да бъдат споделяни и следвани.  

А1

България е много благоприятно място за професионалното развитие на жените с образование, знания и амбиция за кариера.  В А1 жените заемат половината мениджърски позиции, при това без съблюдаването на наложена квота, а благодарение на техните професионални и личностни качества и експертиза. 

А1 предлага отлични условия за професионално израстване на жените в компанията с разнообразие от програми за професионално и личностно развитие, измежду които те могат да избират. "Стимулираме отличното представяне и изключителни постижения чрез специално разработени програми за топ служители и лидери в продажбите. Търсим, развиваме и инвестираме в таланти и служители с висок потенциал. В случая не акцентирам конкретно на жените, защото А1 не дели хората по пол, етнос и възраст, а цени техните качества. Признаваме личната ангажираност на всички колеги, които имат желание да инвестират в собственото си развитие.", казва Миглена Узунова, старши директор „Човешки ресурси“.

За професионалната кариера на жените в бизнеса е особено важно да имат възможност успешно да съчетават служебните отговорности и личните ангажименти, като поддържат здравословен баланс между двете. А1 предлага възможности за гъвкаво работно време, работа от дома, избор на почивен ден през седмицата за сметка на работен през уикенда, по-кратък работен ден в петък и много други. При това, за всички служители, не само за представителките на нежния пол.

Част от политиката на компанията е да работи за здравето и благоденствието на своите хора като осигурява допълнително здравно застраховане за всички, а за служителите в кампуса на централния офис - медицински кабинет, спортно-възстановителен център, детска градина. На разположение на служителите е и психолог, с когото се организират сесии, посветени на семейството, възпитанието на децата, баланса работа – личен живот.

Амджен България

Компанията е вече 10 години на българския пазар, а работата в нея изисква все повече гъвкавост и взаимозаменяемост в екипа. Това е силен мотив за ръководството й да създаде и въведе нова програма - Flexibility, насочена към служителките й. В Амджен България са убедени, че жените не бива да бъдат изправяни пред трудния избор майчинство или кариера. Изборът трябва да бъде "И двете!" Програмата Flexibility осигурява възможност на майките да получават парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако решат да се върнат по-рано на работа. Тогава, те могат да изпълняват служебните си задължения в удобно за тях място и време. Могат да се грижат се за децата си и да бъдат с тях, докато са малки, като едновременно с това имат възможност да продължат професионалното си развитие. Стратегическа цел за нас е да развиваме хората вътре в компанията и да им дадем възможност да израстват тук - това е визията ни за успешно бизнес развитие, казва Д-р Красимира Чемишанска, Изпълнителен директор наАмджен България.

Нестле България

План за действие за увеличаване на броя на жените на висши ръководни постове в световен мащаб, представи Нестле в началото на този месец. Новата цел е от сегашните 20% на жени на висши ръководни длъжности, през 2022 г. този дял да достигне 30%. В Нестле България делът на дамите е значителен – от 1100 служители 36% са мъже, 64% са жени. Тенденцията се запазва и по отношение на управленските позиции - 56% са жени, а 44% са мъже. Нестле се стреми към баланс между половете във всичките си практики, свързани с човешки ресурси. Компанията наскоро бе включена в Индекса за равенство между половете на Bloomberg за 2019 г. (Bloomberg Gender-Equality Index). Новият план на компанията за ускоряване на равнопоставеността на половете включва подкрепа на всички мениджъри за насърчаване на приобщаваща работна среда и равнопоставеност при обучението на служителите; насърчаване на използването на платената програма за родителски отпуск на Нестле и въвеждане на гъвкави политики за работа; усъвършенстване на програмите за менторство и спонсорство за подготовка на жени с висок потенциал за висши ръководни постове; наемане и насърчаване на повече жени на висши ръководни постове; отговорност на висшите ръководители за постигане на балансирани по пол резултати с ясни цели; надграждане на напредъка на Нестле по отношение на равното заплащане и работа в посока за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете.

Престиж

Над 550 души работят в тази, основана през 1996 г. от двама братя във Велико Търново българска компания. 65 % от всички служители  в нея са жени, а 50% са жените в компанията на високи ръководни позиции. Духът на победители е ядрото на фирмената култура, което се превръща в притегателна сила за таланти и постигане на баланс. Компанията цени разнообразието и насърчава  възможността за изява на мъже и жени, на хора с различни националности и с различен опит. За да превърне фирмената култура в органична компанията развива оригинален подход – избира Посланици, ключови фигури от екипа неформални лидери, които могат да демонстрират свободно и естествено поведение, основано на три от основните ценности от корпоративната култура в Престиж - ефективност, продуктивност и доверие. Значима част от тези Посланици в Престиж са жени.

Siemens

Компанията активно насърчава жените да осъзнаят своя потенциал и да го използват през две иниацитиви  - GROW2GLOW и GLOW@Technology & Innovation. GROW2GLOW е вътрешна коучинг организация, която работи като гъвкава самоорганизирана мрежа, подпомагаща професионалното израстване на жените. В нея членуват професионалисти от различни области, които са квалифицирани коучове, чиято основна цел е да подкрепят колегите си жени в тяхното професионално и личностно развитие.  GROW2GLOW се основава на убеждението, че всеки е експерт в управлението на своя собствен живот и притежава необходимите умения да преодолява препятствията в живота си.  Инициативата подкрепя дамите в Siemens, помагайки им да добият яснота относно предизвикателствата и целите си. За целта се организират коучинг сесии и се използват различни коучинг похвати, въз основа на които потърсилите консултация да изготвят своя стратегия и следващи стъпки и действия.  Основната цел на другата инициатива - Global Leadership for Women (GLOW@CT е да привлича към научно-изследователското звено на Siemens талантливи млади дами, които се интересуват от технологии, както и да насърчава и подпомага кариерното развитие на жени, които вече работят в тази сфера.  GLOW@CT насърчава дамите да дефинират по-ясно и активно своите професионални цели, да се развиват и да добиват лидерски умения. За целта GLOW@CT предлага курсове и програми, тренинги и обучения за придобиване на лидерски умения, съобразени с тенденциите на бъдещето и с цялостната стратегия на Siemens за дигитализация.

Филип Морис Интернешънъл

В началото на март Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) стана първата международна компания, получила сертификат за равностойно заплащане за равен труд „EQUAL-SALARY“ за всички свои офиси в целия свят, издаден от швейцарската независима фондация „EQUAL-SALARY“. Сертификатът потвърждава ангажимента на компанията за постигане на равнопоставеност като важен фактор от изграждането на приобщаващо работно място с равни възможности за мъжете и жените за всички 77 000 служители в компанията. Проучването по специалната методология за сертифициране за равностойно заплащане от фондацията „EQUAL-SALARY“ е извършено в продължение на18 месеца. Включва независим одит и анализ на възнагражденията на служителите във всички офиси на компанията от избрания от фондацията независим одитор от ПрайсуотърхаусКупърс (PWC).  Филип Морис Интернешънъл развива и редица други програми и инициативи за постигане на равнопоставеност между мъжете и жените на работното място като гъвкаво работно време, обучения и персонализирани планове за кариерно развитие на жените на високи позиции, премахване на субективността при оценяването, подкрепа на Международна мрежа за двойна кариера, която подпомага семействата на алокираните в чужбина служители, възможности за натрупване на опит в други пазари и други. Към момента 35% от ръководните постове в компанията са заети от жени, като целта е до 2022г. този дял да нарасне до 40 на сто. В България този процент е по-висок - 50% от висшия мениджмънт на компанията е съставен от жени.

 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ