Най-важното

quotes
Списанието, което разгръща потенциала - годишно издание на "Мениджър"

Тя има толкова лица, колкото са и цветовете в природата. Точно затова динамичната и развиваща се природа на бизнеса пасва като кадифена ръкавица на жените – лидери, които редакцията на „Мениджър” представяме в тяхната най-естествена светлина. Като дами, развиващи създадения от тях бизнес или поели отговорността да го управляват.

Най-напред поканихме жените - иноватори, осмелили се да прилагат нови стратегии в управляваните от тях компании или със свой партньор. Продължихме с жените – инициатори, отдали се на значими социални каузи. Следват ги изобретателите – дамите, създали или работещи върху нов вдъхновяващ продукт, технология или услуга. Поканихме изследователите, търсещи решения за един по-пълноценен живот. Последното място, но не по значимост, запазихме за инвеститорите – жените, които влагат време и ресурси за успеха на другите.

Така формирахме нежния кръг от прогресивни личности на България за 2023 година, които ви представяме на следващите страници.

Приятно четене!

Венцислав Савов, редактор „Специални проекти“