Най-важното

quotes
В новия „Мениджър”: Когато образованието не е приоритет

Положителните промени в държавите зависят от различни фактори. Един от най-важ­ните обаче е образованието. Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която в момента все още не съществува, се увеличава всяка година. Според един от последните доклади на Световния икономически форум, Четвъртата индустриална революция, заедно с други социално-икономически и демографски промени, оказват влияние и върху трудовия пазар и постоянно водят до загуба на милиони работни места по света. Това може да бъде частично компенсирано със създаването на нови професии. Тези промени на пазара на труда изискват и промяна в образованието. Сред най-важните умения, нужни за професиите на бъдещето, са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и вземане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а младите хора да умеят да ги приложат на практика. Да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани. Как е в България?

Останете с „Мениджър“, за да разберете.

Благодарим ви, че четем заедно!

Весислава Антонова, главен редактор на списание „Мениджър”